16 Temmuz 2013 Salı

Kur'an'da Seyahat Ayetleri

Kuranda Seyahat Ayetleri
Seyahat Ayetleri

Kuran okurken uyguladığım bir metod vardır. Mushafı elime alıp rasgele bir sureyi okumaya başlarım. Muhakkak bir ayet yakalar beni.  O an ki haleti ruhiyeme hitap eder gibi direk bana konuşur sanki. Bu Ramazan'nın ilk sahurunda okumak için açtığım sure Ankebut Suresi oldu. Mübarek surenin 20. ayeti ise şu şekilde başlıyordu. "De ki: "Yeryüzünü dolaşın..". O an yıllardır yaptığım geziler, yolculuklar aklıma geldi. Buna benzer ayetleri daha önce defaetle okusamda Kuran'da seyahat ve yolculukları konu edinen ayetleri ne sıklıkla geçtiğini merak ettim. Bütüncül bir bakış açısı ile yeni fikirler edinebilirim diye düşündüm. İnternette farklı dillerde bir çok meali bulabileceğiniz kuran.gen.tr sayfasında kısa bir araştırma sonuncunda konu ile ilgili bir çok ayete ulaştım.   

Kuran'ın nazil olduğunda dönemde kervan yolculuklarının olmasından dolayı seyahat ile ilgili ayetlerin bir çoğu yolculuk sırasındaki  ibadetlerde kolaylık ve yolculara yardım konularında idi. Bizzat seyahati teşfik eden ayetlere odaklandığımda ise "De ki: "Yeryüzünü dolaşın" emri ile seyahat yapılmasını ancak yeryüzündeki insanlara bahş edilmiş nimetlerden ve helak olmuş kavimlerin kalıntılarından ders çıkarmamız gerektiğinine vurgu yapılmış.

Çok hoşuma giden diğer bir ayet ise  "... bütün yolculuklar O'nda nihayet bulur" (Maide 18)  ayeti oldu. Farklı kelimelerde benzer bir kaç ayetle daha karşılaştım.

Tüm bu ayetlerin üzerinde çok daha fazla düşünülmesi ve dersler çıkartılması gerekiyor. Ramazanın bereketi ile akla gelen bu güzel düşünceyi daha ileriye taşımak, ayetleri tasnif etmek ve hadislerle beslemek gerekiyor. Belki sizde de benzer bir fikir oluşur düşüncesi ile tespit ettiğim ayetleri paylaşma ihtiyacı duydum.  Meal olarak severek okuduğum Muhammed Esed'i tercih ettim. Arzu edenler adresini verdiğim siteden mealin orjinal dili olan İngilizcesi'ne de ulaşabilirler.

***

Ankebut 20 : De ki: "Yeryüzünü dolaşın ve Allah'ın [insanı] nasıl [harikulade bir şekilde] yoktan var ettiğini görün! Allah işte bu şekilde ikinci hayatınızı da var edecektir; çünkü Allah her şeye kâdirdir!"

Sebe 18 : Biz, [o toplumun çöküşünden önce,] kutsadığımız şehirler ile onlar arasına birbirlerinin görüş mesafesinde bulunan [birçok] kasaba yerleştirdik; ve böylece [onlar için] seyahati kolaylaştırdık, [ve adeta] "Bu [topraklarda] hem geceleri hem de gündüzleri güven içinde seyahat edin!" [dedik].

Mülk 15 : O, yeryüzünü yaşanması kolay bir yer yapmıştır: öyleyse onun her tarafını dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan pay almaya çalışın: ama [hiçbir an aklınızdan çıkarmayın ki] yine O'na döneceksiniz.
Kuranda Seyahat Ayetleri
Seyahat Ayetleri

Ali İmran 137 : SİZDEN önce [nice] hayat tarzları gelip geçti. Öyleyse, yeryüzünde dolaşın ve hakikati yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün:

Neml 69 : De ki: "Yeryüzünde dolaşın da [böyle diyerek] günaha gömülüp gitmiş olanların sonunu görün!" 

Nahl 36 : Gerçek şu ki, Biz her toplumun içinden,  "Allah'a kulluk edin, şer güçlerden kaçının!" [mesajıyla gönderdiğimiz] bir elçi çıkardık.O [geçmiş nesil]lerden bir kısmını Allah hidayetiyle doğru yola yöneltti; bir kısmı da sapıklık içinde bırakılmaya müstehak oldular: O halde, şimdi, yeryüzünde dolaşın ve hakkı yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu görün! 

Enam 11 : De ki: "Yeryüzünde dolaşın ve hakikati yalanlayanların sonlarının ne olduğunu görün!"

Kuranda Seyahat Ayetleri
Seyahat Ayetleri

Ali İmran 156 : Siz ey imana ermiş olanlar! Uzak yerlere seyahate çık[tıkt]an veya savaşa katıl[dıktan sonra öl]en kardeşleri hakkında, "Bizimle kalmış olsalardı ölmeyeceklerdi," veya "öldürülmemiş olacaklardı" diyen, hakikati inkara şartlanmış kimseler gibi olmayın; zira Allah, bu tür düşünceleri onların kalplerinde acı bir pişmanlık kaynağı yapacaktır, çünkü hayat bağışlayan ve ölüme hükmeden yalnız Allah'tır. Allah, yaptığınız her şeyi görür.

Maide 18 : [Hem] Yahudiler ve [hem de] Hristiyanlar, "Biz Allah'ın çocuklarıyız,  ve O'nun sevgili kulları!" derler. De ki: "Öyleyse, Allah, neden günahlarınızdan dolayı size azap çektirsin? Hayır, siz O'nun yarattığı insanlardan başka bir şey değilsiniz! O, dilediğini bağışlar ve dilediğine azap çektirir: Zira göklerde ve yerde ve ikisi arasında bulunan her şey üzerindeki hükümranlık Allah'a aittir ve bütün yolculuklar O'nda nihayet bulur."

Bakara 285 : ELÇİ ve o'nunla birlikte olan müminler, Rabbi tarafından o'na indirilene inanırlar: Hepsi, Allah'a, meleklerine, vahiylerine ve elçilerine inanırlar; O'nun elçilerinden hiç biri arasında ayrım yapmazlar  ve: "İşittik ve itaat ettik. Bize mağfiret et ey Rabbimiz, zira bütün yolculukların varış yeri Sensin!" derler.

Kuranda Seyahat Ayetleri
Seyahat Ayetleri

Nisa 100 : Ve kim Allah için kötülük diyarını terk ederse, yeryüzünde çok tenha yollar  ve bereketli hayatlar bulacaktır. Kim de Şeytan'dan Allah'a ve Peygamberi'ne göç etmek uğruna e-vini terk eder ve sonra onu ölüm alırsa, onun mükafatı da Allah katındadır; çünkü Allah gerçekten çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.

Nisa 36 : [YALNIZCA] Allah'a kulluk edin ve O'ndan başka hiçbir şeye asla ilahlık yakıştırmayın. Anne-babanıza ve yakın akrabanıza, yetimlere ve muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşulara ve yabancı komşulara,  yanınızdaki-yakınınızdaki arkadaşa, yolcuya ve meşru yollarla malik olduklarınıza iyilik yapın. Doğrusu Allah böbürlenerek küstahça davrananları sevmez; 

Yunus 22 : Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Öyle ki, gemilerle denize açıldığınızda, gemilerin elverişli bir rüzgarın önünde yolcuları alıp götürdüğü zaman [olanları düşünün,] gemidekiler sevinç ve güvenlik içinde hissederler kendilerini; derken bir fırtına yakalar gemiyi ve dalgalar her yandan kuşatır onları, öyle ki, [ölümün] kendilerini çepeçevre sardığını düşünürler de [o zaman] dinlerine sıkı sıkı sarılıp yalnızca Allah'a yönelerek: "Bizi bu (felaketten) kurtarırsan, andolsun ki şükreden kimselerden olacağız!" diye yalvarıp yakarırlar O'na.

Kuranda Seyahat Ayetleri
Seyahat Ayetleri
Kehf  62 : Ve biraz uzaklaştıktan sonra [Musa] yardımcısına: "Öğlen azığımızı çıkar" dedi, "doğrusu, bu yolculuk bizi bir hayli yordu!"

Kehf 86 : [Batıya doğru giderek] günün birinde güneşin battığı yere  vardı; (güneş) ona kopkoyu, bulanık bir suya  dalıyormuş gibi göründü. Ve orada [kötülüğün her çeşidine gömülüp gitmiş] bir kavme rastladı.Ona, "Sen ey Zulkarneyn!" dedik, ["Onlara] azap da edebilirsin, yüce gönüllü de davranabilirsin!" 

Taha 10 : Hani, o [uzakta] bir ateş görmüş ve ailesine: "Siz burada bekleyin; ben bir ateş gördüm" demişti, "belki size oradan bir tutam kor getiririm; yahut orada ateşin yanında bir yol gösterici bulurum". 

Rum 9 : Onlar, hiç yeryüzünü dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olan [hakikati inkar edenler]in sonlarının ne olduğunu görmediler mi? Onlar ki daha kudretliydiler, yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı ve dünyayı daha iyi  imar etmişlerdi; onlara [da] peygamberleri hakikatin bütün kanıtlarıyla gelmişti; ama [hakikati reddettikleri ve sonuçta yok olup gittiklerinde] Allah onlara haksızlık yapmış değildi, ama onlar kendi kendilerine haksızlık yapmışlardı. 

Rum 42 : De ki: "Yeryüzünü dolaşın ve [sizden] önce yaşamış olan [günahkar]ların sonlarının ne olduğunu görün: onların çoğu Allah'tan başka varlıklara veya güçlere ilahî sıfatlar yakıştırmışlardı."

Kuranda Seyahat Ayetleri
Seyahat Ayetleri
Hac 46 : Peki, yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, orada olup biteni kalpleri kavrasın ve kulakları işitsin. Ne var ki, onlarda kör olan gözler değil; kör olan, göğüslerdeki kalpler! 

Hac 48 : Ve onmaz zulüm ve haksızlıklara dalıp gitmiş nice toplumlara bir süre için fırsat vermiştim! Ama günü gelince onları kıskıvrak yakalayıverdim: çünkü bütün yolculukların sonu Banadır!

Rum 38 : Öyleyse yakınlarınıza, muhtaçlara ve yolculara haklarını verin; bu, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için en doğrusudur: çünkü, mutluluğa erecekler onlardır! 

Maide 96 : Sularda yapılan her türlü avlanma ve denizin hem [yerleşik olan] sizler için hem de gezginler için rızık olarak su yüzüne çıkardıkları sizin için meşrudur; ama hacda iken karada avlanmanız size yasaklanmıştır. Ve hepinizin varıp toplanacağı Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. 
Taha 128 : PEKİ, bu [hakkı inkar eden] kimseler, yurtlarında gezip dolaştıkları kendilerinden önce gelip geçmiş kuşaklardan nicesini helak ettiğimizi görerek bundan kendileri için bir ders çıkarmadılar mı? Oysa, bu olguda, akıl sahipleri için mutlaka çıkarılacak dersler vardır! 

Hac 65 : Yeryüzünde var olan her şeyi ve koyduğu (fizikî) yasalara uyarak denizde seyreden gemileri size boyun eğdirenin Allah olduğunu görmüyor musun? Ve gök cisimlerini, kendi izni olmadıkça yeryüzüne düşmemeleri için, yerlerinde, yörüngelerinde tutan[ın O olduğunu görmüyor musun?]Gerçekten de Allah insanlara karşı çok acıyıp esirgeyen, çok şefkat gösterendir.

Kuranda Seyahat Ayetleri
Seyahat Ayetleri
Lokman 18 : "[Yersiz] bir gurura kapılarak insanlara üstünlük taslama ve yeryüzünde küstahça gezip durma: unutma ki Allah, böbürlenerek küstahlık yapanları sevmez.

Kaf 36 : BU[GÜN hakikati inkar ede]nlerden önce -onlardan çok daha güçlü olan- kaç nesli yok ettik: ama [her ne zaman azabımız başlarına geldiyse] yeryüzünde gezginler gibi dolaşıp sığınacak bir yer aradılar.

Yusuf 109 : Ve Biz senden önce de [elçilerimiz olarak] her topluma [kendi içlerinden, onlara mesajlarımızı ulaştırmak üzere] kendilerine vahyettiğimiz [ölümlü] adamlardan başkasını göndermedik.  Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden önce gelip geçen [inkarcı]ların sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Ve [bilmiyorlar mı ki,] Allah'a karşı sorumululuk bilinci taşıyan kimseler için ahiret yurdu [bu dünyadan] daha tercihe şayandır? Öyleyse artık akıllarını kullanmayacaklar mı? 

Secde 26 : [Fakat] onlar, [o hakikati inkar edenler,] kendilerinden önce gelip geçmiş kaç nesli  -bugün yurtlarında dolaşıp durdukları [kaç toplumu]- yok ettiğimizi görüp ders almazlar mı? Bunda elbette açık dersler vardır: hâlâ dinlemezler mi? 

Fatir 44 : Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp kendilerinden daha güçlü önceki [hakikat inkarcı]larının uğradıkları âkibeti görmezler mi? Ve [görmezler mi] göklerde ve yerdeki hiçbir şey Allah'ın [iradesine] karşı gelemez, çünkü O, her şeyi bilendir ve gücünde sınırsızdır.

Mumin 21 : Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olan [inkarcı]ların sonunun ne olduğunu görmezler mi? Onlar, (kendilerinden) daha güçlüydüler ve yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı: ama Allah onları günahlarından dolayı hesaba çekti ve (o zaman) kendilerini Allah'a karşı koruyacak bir kimse bulamadılar:

Mumin 82 :  ONLAR hiç yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olan [hakikat inkarcı]larının sonunun ne olduğuna bakmazlar mı? Onlar kendilerinden daha kalabalık ve daha güçlüydüler ve yeryüzünde daha derin izler bırakmışlardı: fakat başarılarının kendilerine hiçbir faydası olmamıştı.

Muhammed 10 : Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olan [bilinçli günahkar]ların sonlarının ne olduğunu görmediler mi? Allah onları kökten yok etti: hakikati inkar edenlerin tümünü buna benzer (bir akibet) beklemektedir. 

Nahl 8 : Ve binmeniz için atları, katırları, merkepleri, (hayatı süsleyen) nakışlar, bezekler olarak O yarattı; O, bilmediğiniz daha neler neler yaratmaktadır. 

Zuhruf 12 : Ve O bütün karşıtları (da) yaratandır.  O'dur bütün gemileri ve hayvanları binmeniz için sizin hizmetinize veren; 

Mumin 79 : Allah [her zaman sizin için harikalar yaratandır: böylece, O] sizin için [her türlü] hayvanı var etmiştir, ki onların bir kısmına binersiniz ve bir kısmından da yiyeceklerinizi elde edersiniz. 4 yorum:

Alpaslan BALCI dedi ki...

Gürcistan'a yapacağım bisikletli gezi öncesi, evde bulunan uzun zamandır kapadığım televizyonu bir saatlik bekleme süresini geçirmek için açtım.

Ankebut 20 : De ki: "Yeryüzünü dolaşın ve Allah'ın [insanı] nasıl [harikulade bir şekilde] yoktan var ettiğini görün! Allah işte bu şekilde ikinci hayatınızı da var edecektir; çünkü Allah her şeye kâdirdir!"

Evet, ayet ekrandaydı. Bir anlık bir şoktan sonra acaba ilahi bir mesaj mı? diye düşünmeye başladım ve ilahi bir mesaj olarak algıladım. Döndüğümde araştırmayı kararlaştırdım.
Birkaç aramadan sonra sizin sayfanız karşımdaydı. Demek ki yalnız değilmişim.
Gönlünüze sağlık.

Adsız dedi ki...

Emeginize saglik, cok güzel derlemissiniz

Fatih YILDIZ dedi ki...

Teşekkürler

Merve Ince dedi ki...

Emeginize saglik

Yorum Gönder

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys