27 Şubat 2014 Perşembe

Yol Duaları
1- Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıkacağı zaman şöyle dua ederdi :
Allah’ım! yolculuğun meşakkatinden, döndükten sonra kötü şeylerle karşılaşmaktan, gördüğümden geri kalmaktan ve mazlumun bedduasını almaktan sana sığınırım. ( Müslim, Hac, 1343: Nesai, 8/272)

2- Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 
“Her kim evinden çıkmadan önce Âyeül-Kürsi okursa, dönünceye kadar istemediği hiçbir şey kendisine isabet etmez.” (Nevevi, el-Ezkâr, 606)

3- Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu:
"Bir sefere çıktığın zaman arkadaşların içinde hali en güzel ve azığı en bol bir kimse olmak istermisin ey Cübeyr? Öyle ise şu beş sureyi oku: ‘Kâfirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas suresi’, Her Sureye Besmele ile başla ve Besmele ile bitir.” (Buhari, Cihad, 2993)

4- “Allah’ım! Sana yöneldim. Sana sığındım. Allah’ım, benim önemli olan ve olmayan her işimde bana yardım et. Allah’ım! beni takva ile rızıklandır. günahlarımı bağışla ve her yerde her zaman beni doğruya yönelt.”(Buhari, Umre, 19: Cihad 136)

5- Bir Araca Binerken Okunacak Dua : 
"Her türlü noksandan münezzehtir O Allah ki, bunu bizim hizmetimize verdi, yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi. Muhakkak ki sonunda Rabbimize döneceğiz. Allah’ım bu yolculuğumuzda Senden iyilik, takva ve işlerimizde rızanı istiyoruz. Allah’ım bu yolculuğu bize kolaylaştır, uzaklığını yakınlaştır. Allah’ım, yolculuğumuzda bizi koruyan, ailemizi de görüp gözeten Sensin. Allah’ım yolculuğun verdiği sıkıntıdan, üzücü hallerinden, mal ve ailemiz hakkında kötü akıbetten Sana sığınırım"

6- Gemiye Binerken Okunacak Dua : 
“Geminin yüzmesi de, durması da Allah’ın adıyladır. Muhakkak Rabbim, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.”

7- Yolculuğa Çıkanın Geride Bıraktıklarına Yapacağı Dua :
"Sizi, emanetleri hiçbir şekilde zarara uğramayan Allah’a emanet ediyorum."

8- Geride Kalanların Yolcuyu Uğurlarken Yapacağı Dua : 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) birini yolcu ederken, onun elini tutar, o kişi elini bırakmadıkça onun elini bırakmazdır. Sonrada ona şöyle dua ederdi: 
“Yolculuk, azaptan bir parçadır (tedirginlik sebebidir). Her birinizin yiyecek, içecek ve uykusuna engel olabilir. O halde, seyahatta işini tamamlayan, ailesine dönmekte acele davransın.” (İbni Sünni, Amelül-Yevm, 179)

9- Bir kimse yolda gider de Allah’ı zikretmezse, ona vebal olur. ve ayrıca her yokuşu çıkarken tekbir getirmesi Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) tarafından tavsiye olunmuştur. Câbir (Radıyallahu Anh) yapılan rivayette şöyle anlatmıştır :
“Biz yüksek yerlere çıktığımız zaman “Allah’u Ekber” derdik, indiğimiz zaman “Sübhanallah” derdik.” (Buhari, Enbiyâ 10: Müslim, Zikir, 54)

10-  Havle binti Hakim (Radıyallahu Anhüme), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurduğunu işittim: “Kim bir yere inip konaklar da sonra şu sözleri söylerse, o yerinden göç edinceye kadar hiçbir şey ona zarar vermez:  :
"Yarattıklarının şerrinden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım." (Buhari, Enbiyâ 10: Müslim, Zikir, 54)

11- Yolcunun Gideceği Yere Varınca Yapacağı Duası : 
“Allah’ım, Senden bu beldenin ve orada olanların hayrını dilerim. Buranın ve orada bulunanların şerrinden de Sana sığınırım. Allah’ım oranın ucuzluğunu bize nasipet, hastalığından koru. Bizi oranın halkına sevdir ve bu belde halkının iyilerini de bize sevdir.”

12- Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) sefer arzusuyla ayağını bineğinin özengisine koyduğu zaman şu duayı okurdu: “Bismillah! Allahım! Sen seferde arkadaşım, ailemde vekilimsin. Allahım, bize arzı dür, seferi kolaylaştır. Allahım, yolun meşakkatlerinden, üzüntülü dönüşten, mal ve ailede vuküa gelecek kötü manzaralardan sana sığınıyorum”. (Muvatta, İsti’zân 34 )

13- Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz de bu duayı çokça okurdu:

“Anılan bir şey değilken beni yaratan Allah’a hamdolsun.

Allah’ım, dünyanın güçlük taşıyan işlerine, zamanın kötülüklerine, günlerin ve gecelerin getirdiği musibetlere karşı bana yardım eyle..

Zalimlerin ettiklerinden beni koru..

Allah’ım, bu yolculuğumda bana sahip ol. Benden sonra aileme sen kal..

Bana verdiğin rızık uğurlu ve bereketli olsun..

Kendi gözümde beni küçült, başkalarının gözünde beni büyüt. Yaratılış halimde beni güçlü eyle..

Sana sığınırım ya Rabbi, bana sevgi ver..

Semaları aydınlattığın, karanlıkları açtığın kerim yüzüne sığınıyorum. İşlerin önü ve sonu onunla hayırlı olur..

Beni gazabına düşürme. Beni dargınlığa uğratma. Gücümün yettiği her işte son emir senindir. Güç ve kuvvet ancak senindir.

Allah’ım, yolculuk zorluğundan sana sığınırım. Mazlumun bedduasından sana sığınırım..

Allah’ım yeri bizim için dür. Yolculuğu bize kolay eyle..

Allah’ım, hayra, mağfirete, rızaya ulaştıran bolluk istiyorum..

Senden her hayırdan istiyorum..

Sen her şeye kâdirsin.. (Amin)  (Günyet’üt-Tâlibin)

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys