3 Temmuz 2016 Pazar

Sebe Kavmi : Uzun Yolculuklar Arzulayan Bir Halkın Sonu


Yol ve yolculuk ile ayetlerin dikkatimi çektiği malumunuzdur. Daha önce topladığım Seyahat Ayetleri'nin dışında da bir çok ayete denk geldim. Daha çok seyahati teşvik eden ayetler olmasına karşın dün karşılaştığım ayet beni bir hayli düşünmeye sevketti. Çünkü menfi bir manası vardı. Sebe halkı ile ilgili ayette şu ifadeler yer almakta :
Sebe 19: Buna karşı onlar: "Ey Rabbimiz, yolculuklarımızın mesafesini uzaklaştır! dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik ve tamamen didik didik dağıttık: Şüphesiz ki, bunda çok şükredecek her sabırlı için elbette ibretler vardır.
Dua ediyorlarmış gibi gözükse de sonradan bunun Sebe halkı için pek de iyi bir akibet olmadığı anlaşılmaktadır. Uzun yolculuklar istemek niçin helak sebebi olabilir? Bu sorunun cevabı bir önceki ayette gizli.

Sebe 18: Biz, onlarla o bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta şehirler meydana getirmiş ve onlara da düzenli gidiş geliş imkanı sağlamış "Gezin oralarda, geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde!" demiştik.

Seve kavmi Güney Arabistan'da yaşamış büyük bir halk. Tarihi kayıtlarda Hz.Süleyman hariç hiç bir devletin egemenliğine girmediği; Mısır, Büyük İskender ve Romalılar yaptıkları savaşları kazandıkları ifade edilmektedir. Bu ayette de Sebe kavmine verilen nimetlerden bahsedilmekte. Mesafesi kısa ve ulaşım imkanı rahat şehirler ve bahçeler bahşedilmesine rağmen Sebe halkı bununla şükretmeyip kendi kendilerine beddua niyetine geçebilecek bir talepte bulunmaktalar.  Allah'ta bu azgın kavmin isteğini kabul eder. Yaptıkları büyük barajın çökmesi üzerine uzak diyarlara göç etmek zorunda kalırlar. Ve tarihten silinip giderler.

Kuran'da bahsedilen kıssalarda helak olmuş kavimlerin günümüzde muhakkak örnekleri vardır. İbret almamız için gözümüzün önünde dolanıp dururlar. Hemen bu ayetin yansımasına örnek olabilecek olaylar geldi aklıma. Hem de çok ta uzağa ve eskilere gitmeye gerek duymadan. Boğaz köprüsünün yapılmasına karşı çıkan insanlar vardı. Daha yakın bir zaman geldiğimiz de Marmaray'ın açıldığı dönemde trenlerin bozulmasından memnun olan bir güruh vardı. Hatta su alıp tünelin çökmesi için neredeyse dua edeceklerdi.  Yine geçtiğimiz günlerde açılan Osmangazi Köprüsü'nün yapımından memnun olmayan akıl yoksunu kişiler çıktı ortaya. Ayetlerin birebir kelime manalarına karşılık gelebilecek bir kaç örnek sadece bunlar. Daha geniş anlamda düşünüldüğünde daha fazla örnek verilebilir.

Verilen nimetlere, yapılacak hizmetlere sırf kendi düşünceleri ve menfaatleri için karşı çıkan insanlar var bu dünyada ve dahi ülkemizde. Ekseriyetin hatta kendilerinin daha çok  fayda göreceğini göz ardı edip nankörlük etmekteler.  Allah bu zihniyetin açtığı zararlardan bizleri korusun.


0 yorum:

Yorum Gönder

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys